COVID-19 Corona Virus

COVID-19 Vaccinaties:

Op dit moment zijn landelijk de eerste vaccinaties gestart in verpleeghuizen en onder ziekenhuispersoneel. Binnenkort zal er meer informatie beschikbaar komen wanneer wij als huisartsen ingezet gaan worden voor de COVID-19 vaccinatie, bij welke personen en met welk vaccin. Wij houden u op de hoogte! Zie onderstaande brief:

Informatie start vaccinatie – update 29 maart 2021

Onze praktijk start binnenkort met vaccineren!

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

 • mensen geboren in 1956 en 1957
 • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie: mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar) en mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar).

Deze groepen ontvangen een uitnodiging. Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd.
Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Heeft u het het vermoeden dat u of uw naaste klachten heeft passende bij het COVID-19 Nieuwe Corona virus, leest u dan onderstaande goed door:

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger) of plots reuk- en smaakverlies.

 • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft en laat u testen!

Bel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70 jaar, u heeft een chronische ziekte (Diabetes, Astma, COPD en/of Hart en Vaatziekten) of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe.

 • Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.
 • Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Coronatesten (zie ook thuisarts.nl)

 • U kunt op corona getest worden bij 1 of meer klachten:
  • verkoudheid, hoesten
  • opeens niets meer ruiken of proeven
  • koorts
  • snel of moeilijk ademen
 • Laat u meteen testen bij klachten.
 • Maak zelf een afspraak bij de GGD voor een test. Bel: 0800-1202.
 • De uitslag is binnen 48 uur bekend. De GGD belt u. 

Aangepaste spreekuren: (update 2 maart 2021)

Uw huisarts blijft bereikbaar:

Een van de belangrijkste knelpunten is het aantal mensen in de wachtkamer.

Deze ruimte is normaal één van de drukste ruimtes van de praktijk. Het is dan ook moeilijk 1,5 meter afstand te houden bij het normale aantal spreekuren. Mede hierdoor is het aantal spreekuurplekken beperkt.

Bij het binnenkomen op de praktijk vragen wij u een mondkapje te dragen en uw handen te desinfecteren.

Daarom willen we met u een aantal spelregels doornemen:

 1. Patiënten kunnen alleen worden gezien na telefonisch overleg met de assistente. Aanlopen bij de praktijk is niet mogelijk.
 2. Voor klachten die kunnen wijzen op Corona (hoesten, koorts en/ of benauwdheid) dient de assistente altijd te overleggen met uw huisarts.
 3. Tijdelijk is het niet mogelijk afspraken te maken via de website of via MijnGezondheidsnet.
 4. Kom zoveel mogelijk alleen naar het spreekuur. Wordt u gereden, laat dan uw chauffeur buiten wachten.
 5. Kom precies op het afgesproken tijdstip, dus niet te laat maar ook niet te vroeg.
 6. Het aantal afspraakplekken is beperkt. Daarom zal de assistente met u bespreken of een klacht ook op een andere manier kan worden afgehandeld. Denk daarbij aan een e-consult, telefonisch overleg, videobellen of via het opsturen van foto’s via MijnGezondheidsnet.
 7. Ook de spreekuren van de praktijkondersteuners zijn beschikbaar.
 8. Heeft u zelf een bloeddrukmeter dan kunnen uw waardes worden doorgegeven via internet. Vraag hiervoor de assistente of uw praktijkverpleegkundige.
 9. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk contact is tussen patiënten geldt in de praktijk een aangepaste looproute. Bij de onze praktijk werken ook andere zorgverleners, deze route is ook met hen besproken.

Door de Corona is de zorg momenteel anders georganiseerd dan u van ons gewend bent. Mensen met Corona klachten worden beoordeeld op een speciaal daartoe in het leven geroepen “Corona Spoedpost”. Om een goede beoordeling te kunnen doen van de ernst van de situatie is er op landelijk niveau besloten tot het tijdelijk beschikbaar maken van een deel van het medisch dossier voor de dokterspost/Corona Spoedpost. Dit leidt ertoe dat uw dokter en assistentes op de huisartsenpost na uw mondelinge toestemming het belangrijkste deel van uw dossier kunnen inzien. Meer informatie vindt u op https://www.volgjezorg.nl/corona-opt

Dit bericht geldt voor mensen die zelf nog nooit een keuze hebben gemaakt voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). Bij patiënten die in het verleden hebben aangegeven dat ze niet willen dat hun gegevens worden uitgewisseld, blijft deze wens gerespecteerd. Wilt u naar aanleiding van dit bericht alsnog een belangrijk gedeelte van uw dossier delen, dan kunt u dit aangeven via de website https://www.volgjezorg.nl

Als iedereen zich aan deze spelregels houdt kunt u veilig naar de huisarts of andere behandelaar. Ook zorgen we met z’n allen voor een veilige werkplek voor ons en voor ons personeel.

update: 2 maart 2021

Reacties zijn gesloten.