COVID-19 Vaccinaties:

Onze praktijk is gestart met vaccineren!

Informatie vaccinatie tegen het Coronavirus – update rijksoverheid 3 mei 2021

GGD’en gaan “griepprikpopulatie” vaccineren op uitnodiging van huisartsen
LHV, het ministerie van VWS en GGDGHOR Nederland hebben afspraken gemaakt over de vaccinatie van de “griepprikpopulatie” tussen 18 en 60 jaar. We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat deze groep het snelste gevaccineerd kan worden door de GGD’en. Door de combinatie van huisartsen die selecteren en uitnodigen en GGD’en die vaccineren, kunnen deze mensen op korte termijn worden ingeënt.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd.
Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Heeft u het het vermoeden dat u of uw naaste klachten heeft passende bij het COVID-19 coronavirus, leest u dan onderstaande goed door:

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger) of plots reuk- en smaakverlies.

 • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft en laat u testen!

Bel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70 jaar, u heeft een chronische ziekte (Diabetes, Astma, COPD en/of Hart en Vaatziekten) of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET zonder afspraak naar de huisarts toe.

 • Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.
 • Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Coronatesten (zie ook thuisarts.nl)

 • U kunt op corona getest worden bij 1 of meer klachten:
  • verkoudheid, hoesten
  • opeens niets meer ruiken of proeven
  • koorts
  • snel of moeilijk ademen
 • Laat u meteen testen bij klachten.
 • Maak zelf een afspraak bij de GGD voor een test. Bel: 0800-1202 of bezoek www.coronatest.nl
 • De uitslag is binnen 48 uur bekend. De GGD belt u. 

Aangepaste spreekuren: (update 3 mei 2021)

Uw huisarts blijft bereikbaar:

Een van de belangrijkste knelpunten is het aantal mensen in de wachtkamer.

Deze ruimte is normaal één van de drukste ruimtes van de praktijk. Het is dan ook moeilijk 1,5 meter afstand te houden bij het normale aantal spreekuren. Mede hierdoor is het aantal spreekuurplekken beperkt.

Bij het binnenkomen op de praktijk vragen wij u een mondkapje te dragen en uw handen te desinfecteren.

Daarom willen we met u een aantal spelregels doornemen:

 1. Patiënten kunnen alleen worden gezien na telefonisch overleg met de assistente. Aanlopen bij de praktijk is niet mogelijk.
 2. Voor klachten die kunnen wijzen op Corona (hoesten, koorts en/ of benauwdheid) dient de assistente altijd te overleggen met uw huisarts.
 3. Tijdelijk is het niet mogelijk afspraken te maken via de website of via MijnGezondheidsnet.
 4. Kom zoveel mogelijk alleen naar het spreekuur. Wordt u gereden, laat dan uw chauffeur buiten wachten.
 5. Kom precies op het afgesproken tijdstip, dus niet te laat maar ook niet te vroeg.
 6. Het aantal afspraakplekken is beperkt. Daarom zal de assistente met u bespreken of een klacht ook op een andere manier kan worden afgehandeld. Denk daarbij aan een e-consult, telefonisch overleg, videobellen of via het opsturen van foto’s via MijnGezondheidsnet.
 7. Ook de spreekuren van de praktijkondersteuners zijn beschikbaar.
 8. Heeft u zelf een bloeddrukmeter dan kunnen uw waardes worden doorgegeven via internet. Vraag hiervoor de assistente of uw praktijkverpleegkundige.
 9. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk contact is tussen patiënten geldt in de praktijk een aangepaste looproute. Bij de onze praktijk werken ook andere zorgverleners, deze route is ook met hen besproken.

update: 3 mei 2021

Huisartsen het Centrum
Toussaintstraat 47a
2406 XN Alphen Aan Den Rijn

Privacyverklaring
Klachtenformulier