Wat is POH-GGZ: 

 

POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. 

Deze functie wordt vervuld door iemand die speciaal is opgeleid in het behandelen van mensen met psychische of psychosociale klachten. De POH-GGZ werkt nauw samen met uw huisarts en rapporteert aan hem/haar. 

 

Wat kan de POH-GGZ voor u betekenen? 

De POH-GGZ is opgeleid in het begeleiden of behandelen van kinderen en volwassenen met psychische klachten zoals somberheid, depressieve klachten, verslaving, overspanning & burn-out, angstklachten. Ook kunnen ze u ondersteunen bij problemen als: een slecht zelfbeeld, rouwverwerking, gedragsproblemen bij kinderen, verdriet, spanningen thuis, slapeloosheid, identiteitsproblemen,  pijnklachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden.  

Samen met de POH-GGZ zal in het eerste gesprek de problematiek in kaart gebracht worden. Aan de hand daarvan wordt met u een plan van aanpak gemaakt die erop gericht is dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunt.  

Wanneer blijkt dat u beter geholpen bent met een andere vorm van ondersteuning of behandeling zal dit met u besproken worden. De POH-GGZ is goed op de hoogte van de mogelijkheden voor verwijzing in deze regio. Naast verwijzing naar een psycholoog of GGZ kan ook een verwijzing plaatsvinden naar een training, Jeugd en Gezinsteam of naar Tom in de buurt. Mocht daar een langere wachttijd voor bestaan dan is het mogelijk dat de POH-GGZ u gedurende de wachttijd ondersteunende gesprekken aanbiedt. 

 

Betaling 

De gesprekken met de POH-GGZ vallen onder huisartskosten en worden dus vergoed door de zorgverzekeraar, u ontvangt geen rekening. 

 

Afspraken 

Na de eerste afspraak maakt u vervolgafspraken in overleg met uw POH-GGZ. Mocht u verhinderd zijn dan verzoeken we u om dit zo spoedig mogelijk aan de assistenten door te geven. Zij kunnen ook een nieuwe afspraak voor u inplannen. 

 

Aanwezigheid POH-GGZ 

Er zijn 2 praktijkondersteuners GGZ werkzaam binnen ons Centrum:

  • Beatrijs Verkuijl      Werkzaam op donderdag
  • Karel Hurts              Werkzaam op woensdag en vrijdag

Huisartsen het Centrum
Toussaintstraat 47a
2406 XN Alphen Aan Den Rijn

Privacyverklaring
Klachtenformulier