Door wie?

Zorgverleners die vallen onder de Stichting Alphen op één Lijn.

Wanneer en waar?

Dinsdag 7 april 2020 *
* Helaas is deze datum komen te vervallen ivm het Corona virus.
Verdere details volgen nog. 

Doel

Het bevorderen van zelfmanagement bij mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD, astma, hart- en vaatziekten, angst- en depressie of stemmingsstoornissen, ouderdomsziekten en het onder de aandacht brengen van risicofactoren die een rol spelen het krijgen van chronische aandoeningen. 

Voor wie

Voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, astma/ COPD, hart- en vaatziekten, angst- en depressie of stemmingsstoornissen, ouderdomsaandoeningen en voor iedereen die geïnteresseerd is in een gezonde leefstijl en risicofactoren om een chronische aandoening te krijgen wil vermijden of verminderen. 

Wie is aanwezig?

 1. Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen en doktersassistenten
 2. Praktijkondersteuners Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ)
 3. Apothekers en apothekersassistenten
 4. Fysiotherapeuten, Diëtisten
 5. Pedicure(s), Podotherapeut, Mondhygiëniste, Ergotherapeut
 6. Activite, Buurtzorg en IZO
 7. Optometrist van het SCAL en Alrijne mbt uitleg fundusfoto
 8. Gemeente met Tom in de Buurt en Participe (WMO-consulent)
 9. Pharmapartners met MijnGezondheid.net
 10. VEGRO met kunst- en hulpmiddelen 
 11. Patiëntenverenigingen: Longfonds, Hartstichting, DVN, Alzheimer Nederland

Activiteiten (gratis)

 1. Meting bloedglucosewaarde om risico op diabetes te meten
 2. Meting bloeddruk
 3. Controle bloedglucosemeter 
 4. Controle inhalatietechniek
 5. Beantwoorden vragen over medicijnen
 6. Meting vetpercentage
 7. Meting handkracht
 8. Voorlichting beweegprogramma’s en Nederlandse Norm Gezond Bewegen
 9. Voorlichting geestelijke gezondheidszorg
 10. Voorlichting over psychosomatische behandelingen
 11. Voorlichting over gezonde voeding
 12. Voorlichting over voetverzorging en voetklachten
 13. voorlichting over netvliesfoto (de fundus foto) bij mensen met diabetes
 14. voorlichting over Tom in de Buurt
 15. Voorlichting over het WMO loket
 16. Voorlichting over wijkzorg en -verpleging
 17. voorlichting bij de aanwezige patiëntenverenigingen
 18. Voorlichting over MijnGezondheid.net

Vragen

Indien u vragen heeft over deze dagen dan kunt u ze uiteraard stellen aan uw eigen zorgverlener zoals huisarts, praktijkondersteuner, apotheek, fysiotherapeut of diëtist, maar kunt u ook een e-mail sturen naar info@alphenopeenlijn.nl 

Huisartsen het Centrum
Toussaintstraat 47a
2406 XN Alphen Aan Den Rijn

Privacyverklaring
Klachtenformulier